Hossein Safa

Hossein Safa

حسین صفا و محسن چاوشی در سال ۱۳۸۱ در دوران خدمت با هم آشنا شدند.
حسین صفا از همان اولین آلبوم محسن چاوشی یعنی «نفرین»، همکاری اش را با او شروع کرد. در این آلبوم او یک ترانه به نام «کفتر چاهی» دارد. به همین ترتیب او در آلبوم های بعدی چاوشی نیز ترانه هایی داشته، اما این همکاری در آلبوم های اخیر او بیشتر شد در حدی که هم اینک محسن چاوشی در آخرین آلبوم خود به نام «ابراهیم» سراسر از اشعار حسین صفا استفاده کرده و خیلی ها معتقدند که نقش حسین صفا و اشعارش به نقش چاوشی در این آلبوم می چربد و به نوعی «ابراهیم» را آلبوم حسین صفا می دانند! از معروف ترین و اثرگذارترین ترانه های صفا که با صدای چاوشی اجرا شده؛ ترانه‌ی «خوزستان» است.

این ترانه در سال ۱۳۹۷ به مناسبت آزادی خرمشهر منتشر شد و فضایی اعتراضی نسبت به خشکی و آلودگی هوا و وضع نامساعد معیشتی مردم خوزستان را نیز داشت.